Category Archives: Chưa được phân loại

Hướng dẫn cài đặt Máy in sơ đồ Algotex

Chương trình cài đặt hệ thống của máy in sơ đồ thì đa số model Algotex đều tương tự nhau. Nên các bạn có thể áp dụng hướng dẫn dưới đây để cài đặt cho loại máy của mình. Khởi chạy chương trình Algotex Server. Nếu là lần đầu tiên kết nối thì bạn vào OPTIONS để chỉnh các thiết lập hệ thống cho máy […]